DIAGNOSTICKÉ CENTRUM

    Diagnostické centrum (ďalej len „DC“) sídli na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, je špeciálnym výchovným zariadením v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon v znení neskorších predpisov § 112 ods. 1 písm. b). Svoju činnosť realizuje v zmysle § 121 uvedeného zákona.

    DC je zariadením s nepretržitou prevádzkou, sídli vo vlastnej budove, ktorá je pavilónového typu, umiestnená na vlastnom pozemku s dvorom a záhradou.

Zriaďovateľom DC je v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 10 Krajský školský úrad Košice.

Organizačné zložky centra:

a)      Špeciálna materská škola, Opatovská cesta 101, 041 85 Košice,

b)      Základná škola, Opatovská cesta 101, 041 85 Košice,

c)      Špeciálna základná škola, Opatovská cesta 101, 041 85 Košice.

Subjekty, ktoré sú súčasťou centra:

a)      Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Opatovská cesta 101, 041 85 Košice,

b)      Školská jedáleň, Opatovská cesta 101, 041 85 Košice.

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Celkový počet hlasov: 74

Aktuality

Napíšte nám

24.01.2011 17:49
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našom novom webe

24.01.2011 17:48
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb i...